środa, 9 czerwca 2010

Obchodzy 600 lecia Bitwy

15 lipca 2010 roku przypada 600 lecie bitwy pod Grunwaldem w której, połączone wojska polsko-litewsko-ruskie pod dowództwem Władysława Jagiełły starły się z wojskami krzyżackimi.
Co roku, Polska świętuje wygraną na Polach Grunwaldu, oraz inscenizując to wydarzenie. W tym roku zgodzono się, by izscenizację historycznej Bitwy zagrać 2 razy, dla
ludu oraz śmietanki towarzyskiej.

Dni Grunwaldu 2010" 15-18 lipca 2010 na Polach Grunwaldu.
"Bitwa Grunwaldzka" - 17 lipca godz. 14:0
o

Przebieg Bitwy

Rano,15 lipca 1410 roku armie stanęły naprzeciwko siebie. Wojska polskio litewskie ustawione były na wschód od Łodwigowa i Stębarka, i częściowo w lasach, w pobliżu jeziora Łubień. Lewe skrzydło tworzyły główne siły polskie, pod dowództwem Zbigniewa BRZEZIA i składały się w większości z Ciężkiej jazdy. Prawe skrzydło wojsk koalicji tworzyło rycerstwo z Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod dowództwem Wielkiego Księcia Witolda, składające się w większości z lekkiej kawalerii. Wśród sił prawego skrzydła były chorągwie z całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak również posiłkowe oddziały Tatarów, prowadzone przez chana Dżadżal Dina, oddziały mołdawskie przysłane przez A. DObrego oraz prawdopodobnie oddziały serbskie. Centrum stanowiły zaciężne piechoty z Czech i Śląska oraz trzy chorągwie smoleńskie. Całością wojsk unii dowodził król Władysław Jagiełło.poniedziałek, 7 czerwca 2010

Siły obydwu stron.

ZAKON KRZYŻACKI -51 chorągwi, ok. 21 tys. konnego rycerstwa. (w tym 500 BRACI ZAKONNYCH), 6 tys. pieszych i artylerzystów oraz 5 tys. czeladzi.
SIŁY POLSKO LITEWSKIE - 50 chorągwi Polskich, 40 chorągwi ruskich,litewskich,mołdawskich i tatarskich, ok. 29 tys. żołnierzy (2/3 z nich to rycerze polscy)
Siły po obu stronach były wyrównane, gdyż większa liczebność wojsk polskich zrównoważyła lepsze uzbrojenie i wyszkolenie wojsk krzyżackich.

sobota, 5 czerwca 2010

Przywódcy obydwu stron podczas wojny.

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (1362-1434) - Książe litewski, król Polski. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny. Założyciel Dynastii Jagiellonów.
Szukając sojusznika do walki z Zakonem Krzyżackim podpisał układ z Polską, w sprawie małżeństwa z Jadwigą. Wyraził także zgodę, na chrystanizację litwy. W Roku 1387 odbył się ślub z Jadwigą, koronacja Władysława II Jagiełły na króla Polskiego. 1409-1411 toczył wojnę z Zakonem, o której wyniku zadecydowało zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410). Działania wojenne zakończyły się pierwszym toruńskim. (1411)
URLICH VON JUNINGEN (1360-1410,zmarł pod Grunwaldem) - wielki mistrz krzyżacki, brat poprzedniego mistrza (Konrada). Przez wielu nazywany głupcem. W 1409 utracił Żmudź. W tym samym roku uderzył na ziemię dobrzyńską, rozpoczynając wojnę polsko - krzyżacką. Zginął w Bitwie pod Grunwaldem w roku 1910. Został pochowany na zamku w Malborku, w kaplicy św. Anny.

KSIĄŻE WITOLD(1352-1430) - Wielki książe Litewski, brat stryjeczny Władysława II Jagiełły,poparł swojego ojca Kiejstuta i zaczął walczyć przeciwko nowemu władcy. Ok. 1382 r. schronił się u Krzyżaków by potem zawrzeć z nim pokój, i wypowiedzieć Wojne Zakonowi Krzyżackiemu.

czwartek, 3 czerwca 2010

Opis Ogólny Bitwy pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem - jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Stoczona 15 lipca 1410, na grunwaldzkich polach. Trwająca w czasie wielkiej wojny między zakonem krzyżackim pod dowództwem Ulricha von Juningena(zakon wspomagany był przez rycerzy z zachodniej europy) a połączonymi siłami polskimi, smoleńskimi i litewsko-ruskimi, oraz posiłkowymi oddziałami mołdawskimi czeskimi i tatarskimi, pod wodzą króla Polski Władysława Jagiełły. Bitwe wygrały wojska polsko litewskie, lecz klęska ta nie spowodowała zniszczenia zakonu.Oto film, podzielony na 2 części który bardzo dobrze i dokładnie opowie wam o Bitwie.
autor : Pan Wołoszański