środa, 9 czerwca 2010

Przebieg Bitwy

Rano,15 lipca 1410 roku armie stanęły naprzeciwko siebie. Wojska polskio litewskie ustawione były na wschód od Łodwigowa i Stębarka, i częściowo w lasach, w pobliżu jeziora Łubień. Lewe skrzydło tworzyły główne siły polskie, pod dowództwem Zbigniewa BRZEZIA i składały się w większości z Ciężkiej jazdy. Prawe skrzydło wojsk koalicji tworzyło rycerstwo z Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod dowództwem Wielkiego Księcia Witolda, składające się w większości z lekkiej kawalerii. Wśród sił prawego skrzydła były chorągwie z całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak również posiłkowe oddziały Tatarów, prowadzone przez chana Dżadżal Dina, oddziały mołdawskie przysłane przez A. DObrego oraz prawdopodobnie oddziały serbskie. Centrum stanowiły zaciężne piechoty z Czech i Śląska oraz trzy chorągwie smoleńskie. Całością wojsk unii dowodził król Władysław Jagiełło.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz